EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Retoorika ja suhtlemise kultuur

Koolitusluba: ministri käskkiri nr. 119 väljastatud 27.03.2015
Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 %  — Maksu- ja Tolliamet

Kestvus — 40 ak. tundi auditoorset tööd ja 20 ak. tundi iseseisvat tööd
Maksumus:
Grupitöö:
2 — 4 inimest — 18 euro / ak.t. inimese eest
5 — 7 inimest — 15 euro / ak.t. inimese eest
8 ja rohkem inimesi — 14 euro / ak.t. inimese eest
Individuaalõppe — 24 euro

Õppejõud:
Jelena Solomina — ajakirjanik ja saatejuht
Nikolai Bentsler – kõrgharidus, kino- ja teatrinäitleja , TV ja raadiotöötaja, näitlejameisterlikkuse ja kõnetehnika õppejõud
Einar Laigna — kõrgharidus, kõnetehnika õppejõud

Töövõtted:
mini-loengud, harjutused kõnetehnika ja efektiivse suhtlemise ning avalike esinemiste viimistlemiseks, hääle-kõne treening, mängulised harjutused, tagasiside, video treening.
Eesmärk:
Muuta oma kõne kvaliteet täiuslikumaks. Saavutada avalikes esinemistes, presentatsioonides ja suhtlemises häid praktilisi tulemusi.
Tõsta enesekindlust igas suhtlusliigis: presentatsioon, läbirääkimised, debatid, vaidlused, eksamid, vestlused jne

Kursus annab järgmised oskused:
— Oskus vabaneda hirmust avaliku esinemise ees
— Suurendab enesekindlust
— Õpetab väljendama oma mõtteid täpselt ja arusaadavalt
— Õpetab rääkima huvitavalt ja kuulajate jaoks huvipakkuvalt
— Annab oskust köita kuulajate tähelepanu
— Annab oskust valitseda oma häält ja kõnelda väljendusrikkalt
— Parandab diktsiooni
— Arendab artistlikkust
— Õpetab kindlalt ja julgelt vastama kõige ootamatumatele küsimustele
— Oskuse kuulajaid mõjutada ja veenda oma oponente

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

 • Enda esitlemine
 • Kõne energeetika
 • Häälestamine publikule. Esimene mulje. Imidz. Väline ilme, poosid, žestid
 • Ärevuse ja hirmu ületamise meetodid ja võtted. Kindluse saavutamine
 • Verbaalsed ja mitteverbaalsed võtted kuulajatega kontakti saamiseks
 • Kuulajate kaasamine ja nende tähelepanu hoidmine
 • Kõnetehnika. Töö häälega. Kõne ilmekus intonatsiooni kaudu
 • Kõne katkematus. Improvisatsioon. Oskus publikut mõista
 • Mitteverbaalne suhtlemine. Kehakeel
 • Näitlejameisterlikkuse arendamine. Näitlemistehnikad
 • Väljendamise rikkus. Ilmekus. Metaforism
 • Kõne loogika ja arusaadavus
 • Esinemise ettevalmistamise efektiivne programm. Kõne adaptsioon konkreetsele auditooriumile
 • Kõne sisu. Kompositsioon ja struktuur. Edukas algus ja lõpp
 • Töö vastuväidetega, agressiooniga, konfliktidega. Ootamatutele küsimustele vastamise variandid
 • Eduka arutelu tulemused. Veenev kõne. Kuulajatele mõju avaldamise meetodid

Täpsemalt kursuste kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=2297

REGISTREERIMINE

PartneridFacebook