EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

AIAKUJUNDUSE TÄIENDKOOLITUS

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Kestvus — 46 ak tundi kontakttööd ja 10 ak. tundi iseseisvat tööd
Maksumus — 736 euro
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

Õppejõud:
Jelena Dmitrova (kõrgharidus, praktik-spetsialist aiakujunduse valdkonnas)
Toomas Kirotar (kõrgharidus agronoomia valdkonnas)

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

Moodul: Aiakujundus. Täiendkoolitus

 • Arvutil projekteerimine
 • Projekti vormistamine ja üleandmine tellijale
 • Eelarve koostamine
 • Maastiku  kujundamine. Maa-ala planeerimine
 • Kevadised tööd aias — teooria ja praktilised tööd
 • Kivi kasutamine aias
 • Teooria ja praktilised tööd
  — teede ja väljakute kivikatted –materjali valik sõltuvalt tehnilistest tingimustest
  — maapinna ettevalmistus
  — materjali laotus
  — erinevatest materjalidest kombineeritud sillutiste loomine
  — kivirohkete aedade liigid (ergas (pidulik) lillepeenar, alpi muruplats jne)
  — koha valik, ehitus, taimede valik vastavalt mullastikule ja klimaatilistele tingimustele
 • Vesi aias
 • Purskkaevud, ojad, kosed, tiigid
 • Teooria ja praktilised tööd
 • Koha valik vesiehitistele, materjalide valik, veeäärsed ja vesitaimed

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=2013

REGISTREERIMINE

PartneridFacebook