EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

LAOOPERAATOR (KOOS TÕSTUKIJUHI VÄLJAÕPPEGA)

Sihtgrupp: Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud inimesed, kes on huvitatud tööst logistika valdkonnas, kes soovivad töötada laooperaatorina, laotöötajana, tõstukijuhina, komplekteerijana või muu töötajana laos. Isikul peab olema vähemalt põhiharidus.

Koolituse eesmärk:

Koolituse lõpuks õppija oskab:

  • teostab iseseisvalt kõiki laooperatsioone – kauba vastuvõtt, ladustamine, kauba väljastamine, markeerimine jm;
  • peab kinni tööohutuse eeskirjadest, järgib töökorralduse laos;
  • mõistab meeskonnatöö tähtsust ja tunneb oma rolli meeskonnas;
  • tunneb klienditeeninduse põhimõtteid ja rakendab oma teadmisi kaebuste ja konfliktiolukordade lahendamisel;
  • kasutab oma töös digivahendeid;
  • kasutab tööülesannete täitmiseks professionaalset eesti keelt;
  • juhib tõstukit.

logistics-3125131_1280

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=5865

REGISTREERIMINE

PartneridFacebook