EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

RAAMATUPIDAMISE TÄIENDKOOLITUS

Sihtrühm: Raamatupidamise täiendkoolitus on suunatud eelkõige isikutele, kes soovivad tõsta oma kvalifikatsiooni raamatupidamise valdkonnas  või sooritada kutsestandardi eksamit  Raamatupidaja, tase 5 või Vanemraamatupidaja, tase 6.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena  on õppija ette valmistatud kutsestandardi eksamiks Raamatupidaja, tase 5 või Vanemraamatupidaja, tase 6 ja on võimeline iseseisvalt töötada raamatupidajana väikeses, keskmises või suures ettevõttes.

Kestvus — 105 ak.t. (75 ak.t. auditoorse teoreetilise ja praktilise töö tunnid ning 30 ak.t iseseisvat tööd)
Maksumus — 1800 euro

Koolitajad: Doris Jaško — (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik), Julia Shusta — (majanduse kõrgharidus, raamatupidaja-praktik), Natalia Sterzleva — (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik),

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

  • Raamatupidamise seadus
  • Maksuseadused
  • Raamatupidamise toimkonna juhendid
  • Tulu- ja sotsiaalmaksu seadus.
  • Tulundusühingute omakapital
  • Käibemaksuseadus.
  • Aastaaruanne
  • Interneti kasutamise võimalused raamatupidaja praktilises töös.
  • Finantsplaneerimine

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=2220

Lisaks pakume omandada raamatupidamise programmide kasutamise oskust.

„1C-Raamatupidamine“ versioon 8.0

Sihtrühm: Koolitus on suunatud eelkõige isikutele, kes soovivad omandada oskust töötada  programmis 1C raamatupidamine 8.0.
Koolituse eesmärk: Koolituse  läbinu tunneb ja kasutab programmi 1C raamatupidamine 8.0.
Kestvus – 40 ak.t. (30 ak.tundi auditoorset tööd ja 10 ak.t iseseisvat tööd)
Maksumus – 600 eurot
Koolitaja: Svetlana Kozlova (majanduse kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=4731

Raamatupidamise programm Standard Books (HansaRaama, Standard Hansa)

Sihtrühm: Koolitus on suunatud eelkõige isikutele, kes soovivad omandada oskust töötada  programmis Standard Books (HansaRaama, Standard Hansa).
Koolituse eesmärk: Kursuse läbinu tunneb ja kasutab programmi Standard Books (HansaRaama, Standard Hansa).
Kestvus – 40 ak.t. (30 ak.tundi auditoorset tööd ja 10 ak.t iseseisvat tööd)
Maksumus – 840 eurot
Koolitaja: Ingrid Fedotova (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=4733

Registreerimine

PartneridFacebook