EV Arengu MTÜ A1, A2, B1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud inglise keele täienduskoolituse õppekava

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja — kultuurid, inglise keel võõrkeelena

Õpetajad: Galina Kruusmägi, Ruslan Morris, Iryna Shyshkova, Iuliia Riazantseva

PartneridFacebook