EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

TÖÖALANE EESTI KEEL (Lühikursus)

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

Kursuse eesmärk on parandada/parendada eesti keele oskust ning laiendada tööalast sõnavara . Tõsta muukeelsete õppijate konkurentsivõimet tööturul, et and võiksid töötada professionaalselt heal tasemel. Kursus sisaldab grammatika õppimist ja kordamist, ametikirjade kirjutamist, kolleegidega ja klientidega suhtlemise jaoks tööalase sõnavara õppimist.

Koolitaja:

Svetlana Dmitrijeva-Järv — pedagoogiline haridus, eesti keele õpetaja
Kursuse kestvus 70 ak.t.  (50 ak.t. auditoorne ja praktiline töö ja 20 ak.t. iseseisev töö)

Maksumus:

Individuaalõppe — 32 eur/ak.t

Tunniplaan
Individuaalõppe vastavalt kliendi töögraafikuga

Õppematerjalid: Inga Mangus, Merge Simmul. Tere jälle!; Grammatika materjalid (37,80  eur)

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

  1. Töö otsimine. Töökuulutused, CV ja sooviavaldus. Ametinõuded
  2. Hariduskäik ja töökogemus
  3. Töö kavandamine. Töö organiseerimine ja planeerimine.
  4. Mina ja minu ümbruskond
  5. Minu töökeskkond
  6. Firma või asutuse tutvustus. Ametikäitumine ja välimus
  7. Ametlike dokumentide koostamine ja vormistamine. Ametlike dokumentide sõnavara
  8. Telefonikõned. Telefonietikett, suhtlemine telefoni teel
  9. Suhtlemine klientidega ja probleemide lahendamine.
  10. Suhtlemine kolleegidega. Tööalaste küsimuste arutamine

Materjal on koondatud kümnesse teemasse. Kõik teemad sisaldavad lugemistekste, grammatika- ja kuulamisharjutusi.

REGISTREERIMINE

PartneridFacebook