EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

ETTEVÕTLUSKOOLITUS: ÄRIPLAANI KOOSTAMINE JA ETTEVÕTLUSEGA ALUSTAMINE

Sihtrühm:
Kursus on mõeldud nii alustavatele ettevõtjatele kui ka neile, kes soovivad oma teadmisi täiendada kaasaegsete ettevõtlusoskustega.

Koolituse eesmärk:
Koolituse tulemusel on õppija vajalikud teadmised ettevõtlusest ning oskused äriplaani koostamiseks.

Kestvus —  150 ak.t. (millest 70 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid)
Maksumus — 1960 euro

Koolitajad:
Igor Korzoun — (majanduse kõrgharidus)
Ivar Soone – (majanduse kõrgharidus)
Doris Jaško — (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)
Julia Shusta — (majanduse kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)
Angela Melikhova — (kõrgharidus, jurist-konsultant, andragoog 6)
Olga Sorkina — (majanduse kõrgharidus)

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

  • Ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused
  • Äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne  koostamine
  • Toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid)
  • Finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt)
  • Raamatupidamise põhialused, maksunduse alused, maksustamine
  • Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused)
  • Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused
  • Äriplaanide kaitsmine

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=5329

REGISTREERIMINE

PartneridFacebook