EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

EESTI MAJANDUS- JA MAKSUKESKKONNA TUTVUSTAMISE PROGRAMM ÜMBERASUJATELE

Sihtrühmkõik Eesti uued elanikud, kes soovivad tutvuda Eesti õigus-, majandus- ja maksukeskkonnaga.

Koolituse eesmärk:
Koolituse lõpuks saab ümberasuja teadmised, mis võimaldavad tal iseseisvalt läbi viia maksunduse ja raamatupidamisarvestust vastavalt valitud ettevõttevormile.

Kestvus —  92 ak.t. (millest 68 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid)
Maksumus — 1496 euro

Koolitajad:
Angela Melikhova — (kõrgharidus, jurist-konsultant, andragoog 6)
Natalja Sterzleva — (kõrgharidus,  raamatupidaja-praktik)

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

  • Tööhõive ja tööle rakenduse õiguslikud alused
  • Sotsiaalkindlustus
  • Äritegevuse õiguslikud alused
  • Põhiteadmised füüsilisest isikust ettevõtjatele ja ettevõtjatele
  • Uuute ettevõtjate äriline ja mitteäriline tegevus

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=5286

REGISTREERIMINE

PartneridFacebook