EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

RAAMATUPIDAMINE ALGAJATELE

Sihtrühm
Raamatupidamise kursused on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega või täiendada enda teadmisi raamatupidamise alal.

Koolituse eesmärk
Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise tööks vajalikud oskused.

Kestvus —  168 ak.t. (sh 108 ak.t. auditoorse teoreetilise ja praktilise töö tunnid ning 60 ak.t iseseisvat tööd)
Maksumus — 2160 euro

Koolitajad:
Doris Jaško — (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)
Julia Shusta — (majanduse kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

  • Raamatupidamise korraldamise põhimõtted
  • Raamatupidamisdokumendid, kirjendamine
  • Majandusoperatsioonid, kontoplaan
  • Bilanss, kasumiaruanne
  • Raamatupidamisalane seadusandlus ja maksustamine
  • Raamatupidamise deklaratsioonid ja aruandlus

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=4727

Lisaks pakume omandada raamatupidamise programmide kasutamise oskust.

„1C-Raamatupidamine“ versioon 8.0

Sihtrühm:  Koolitus on suunatud eelkõige isikutele, kes soovivad omandada oskust töötada  programmis 1C raamatupidamine 8.0.
Koolituse eesmärk: Koolituse  läbinu tunneb ja kasutab programmi 1C raamatupidamine 8.0.
Kestvus: 40 ak.t. (30 ak.tundi auditoorset tööd ja 10 ak.t iseseisvat tööd)
Maksumus:  600 eurot
Koolitaja:  Svetlana Kozlova (majanduse kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=4731

Raamatupidamise programm Standard Books (HansaRaama, Standard Hansa)

Sihtrühm: Koolitus on suunatud eelkõige isikutele, kes soovivad omandada oskust töötada  programmis Standard Books (HansaRaama, Standard Hansa)
Koolituse eesmärk: Kursuse läbinu tunneb ja kasutab programmi Standard Books (HansaRaama, Standard Hansa).
Kestvus:  40 ak.t. (30 ak.tundi auditoorset tööd ja 10 ak.t iseseisvat tööd)
Maksumus: 840 eurot
Koolitaja: Ingrid Fedotova (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=4733

REGISTREERIMINE

PartneridFacebook