EV Arengu MTÜ on haridusasutus, mis edukalt tegutseb turul juba 2008 aastast alates ning spetsialiseerub täiendaval erialaõppel ning keelte kursustel. Meie sihtgrupp on täiskasvanud ja noored.

Meie väärtused

Paindlikus - maksimaalselt paindlik tunnikava ning maksetingimused. Samas meil on individuaalne lähenemine.

Kvaliteet - meil on tähtsad detailid ning just nendele pöörame oma tähelepanu igapäevases töös.

Areng - pakutavate teenuste regulaarne uuendamine ning partnerlussuhete laiendamine on põhi meie edasiliikumiseks.

Kommunikatsioon - kavatsuste läbipaistvus, vastastikune informeerimine ning arutamine eesmärgiga leida vastastikku kasulikke lahendusi lubab meil jääda paindlikuks, selgeks ning usaldusväärseks partneriks.

Meie kursused on organiseeritud kaasaegsetel meetoditel, arvestades erialade viimaseid saavutusi. Meie õpilased ei pea muretsema sellest, et nad ei saa millestki aru või neil ei tule midagi välja. Me garanteerime individuaalse lähenemise igale kuulajale ja kindla materjali omandamise. Iga meie kursus näeb ette suurel hulgal praktilisi õppetunde.

Valmistame Teid ette praktiliseks tööks, organisatsiooni või ettevõtte juhtkonna poolt antud tööülesannete ja töökohustuste edukaks täitmiseks.

Meie kursuste kvaliteedi tagavad ka õpetajad, kes on tegutsevad spetsialistid-praktikud ning omavad kauaaegset töökogemust. Tänu sellele peale kursuste lõpetamist olete ette valmistatud reaalseks praktiliseks tegevuseks ja valmis tegutsemiseks tööturul.

Õppekeskus EV Arengu MTÜ õppurite käsutuses on:

  • Auditooriumid suurusega 6 kuni 40 kohta, varustatud multifunktsionaalse tehnikaga
  • Arvutiklass, mis on varustatud kaasaegse tehnika ja vastavate programmidega, Interneti kasutamise võimalus
  • Õppekeskuse juures on tasuta parkla

PartneridFacebook