EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Töökeskkonna voliniku, -spetsialisti või nõukogu liikme  koolitus

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- jaTolliamet

Sihtgrupp on: Tööandjad või tööandja esindajad, kes täidavad töökeskkonna spetsialisti, töökeskkonna voliniku ja -nõukogu liikme kohustusi.

Koolituse eesmärk: Koolituse eesmärgiks on ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste juhatajatele ning spetsialistidele vajalike töökeskkonna alaste teadmiste omandamine selleks, et saada ülevaade olulistest tööohutuse õigusaktidest, tagada objektide turvalist talitlust ja mõista töökeskkonnast tulenevaid ohtusid. Koolitus annab ülevaate riski analüüsist.

Kestvus – 24 ak.tundi auditoorset tööd
Maksumus
Grupitöö
190 eurot / inimese eest

Õppejõud:
Angela Melikhova – kõrgharidus

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

  • Mida tähendab töökeskkond;
  • Töökeskkonnas esinenud ohud;
  • Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused;
  • Tööohutuse süsteemi struktuur. Õigusaktid;
  • Töökeskkonna sisekontrolli korraldamine. Töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava;
  • Töötajate tervisekontroll;
  • Riskianalüüsi kontseptsioon;
  • Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
  • Riskihindamise meetodid;
  • Riskide vähendamise meetmed

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=4538

 

PartneridFacebook