Loodusõpetus 6. klassi jaoks

Õppekava: 100 аk.t.
Keel: eesti keel  (vene õppekeelega koolide jaoks)
Maksumus:  400 euro

LOODUSÕPETUSE KAVA (6kl):

Nr TEEMA Alateema
1. EESTI – MEIE KODUMAA/ Эстония – наша родина. 1.1   Eestit iseloomustavad andmed/ Общие данные по Эстонии
2. PINNAMOOD/ РЕЛЬЕФ 2.1 Maakoor koosneb kivimitest/ Строение земной коры
3. ILM/ ПОГОДА 3.1 Ilm on õhkkonna seisund/ Погода — состояние атмосферы
4. METS/ ЛЕС 4.1 Elutingimused metsas/ Условия обитания в лесу
5. SOO/ БОЛОТО 5.1 Elutingimused soos/ Условия обитания на болоте.
6. NIIT/ ЛУГ 6.1 Elutingimused niidul/ Условия обитания на лугу
7. ILMASTIK JA KLIIMA/ ПОГОДА И КЛИМАТ 7.1 Ilmastik/ Погода
8. PÕLD/ ПОЛЕ 8.1 Põld ja aed elukeskonnana/ Поле и сад как среда обитания
9. AED/ САД 9.1 Mida aias kasvatatakse/ Что выращивается в саду?
10. ASULAD/ ПОСЕЛЕНИЯ 10.1 Asustuse kujunemine/ Возникновение поселений
11. JÄRV/ ОЗЕРО 11.1 Eesti järved/ Озера Эстонии
12. JÕGI/ РЕКА 12.1 Eesti jõed/ Реки Эстонии
13. LÄÄNEMERI/ БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ 13.1 Eesti ja Läänemeri/ Эстония и Балтийское море
14. LOODUSKAITSE EESTIS/ ОХРАНА ПРИРОДЫ В ЭСТОНИИ 14.1 Veekogude tähtsus, kasutamine ja kaitse/ Важность, использование и охрана водоемов

Partnerid



Facebook