Loodusõpetus 5. klassi jaoks

Õppekava: 55 ак.ч.
Keel: eesti keel  (vene õppekeelega koolide jaoks)
Maksumus: 220 euro

LOODUSÕPETUSE KAVA (5kl):

Nr TEEMA Alateema
1. VESI/ ВОДА 1.1   Veeta ei saa/ Без воды нельзя прожить
2. VESI JA ELU/ ВОДА И ЖИЗНЬ 2.1 Kuidas loomad vees hingavad?/ Как животные дышат в воде
3. ÕHK/ ВОЗДУХ 3.1 Milles koosneb õhk?/ Из чего состоит воздух
4. ÕHK JA ORGANISMID/ ВОЗДУХ И ОРГАНИЗМЫ 4.1 Elusolendid on tundlikud õhu omaduste suhtes/ Живые существа чувствительны к свойствам воздуха
5. MULD/ ПОЧВА 5.1 Mulla tähtsus/ Необходимость почвы
6. LOODUSVARAD/ ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА 6.1 Taastuvad ja taastumatud loodusvarad/ Восполняемые и не восполняемые природные ресурсы

PartneridFacebook