EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

TÖÖALANE EESTI KEEL

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

Kursuse eesmärk on parandada/parendada eesti keele oskust ning laiendada tööalast sõnavara . Tõsta muukeelsete õppijate konkurentsivõimet tööturul, et and võiksid töötada professionaalselt heal tasemel. Kursus sisaldab grammatika õppimist ja kordamist, ametikirjade kirjutamist, kolleegidega ja klientidega suhtlemise jaoks tööalase sõnavara õppimist.

 Koolitajad:

Alla Zarubina — pedagoogiline kõrgharidus, eesti ja inglise keelte õpetaja
Svetlana Savtšenko — pedagoogiline haridus, eesti keele õpetaja
Natalja Presnetsova — pedagoogiline kõrgharidus, eesti keele õpetaja
Valentina Paas — pedagoogiline kõrgharidus, vene keele kui võõrkeele õpetaja
Eveli Torma — pedagoogiline kõrgharidus, eesti keele õpetaja

Kursuse kestvus 154 ak.t.  (84 ak.t. auditoorne ja praktiline töö ja 70 ak.t. iseseisev töö)
Maksumus:
Grupitöö:
2 — 4 inimest — 12 euro / ak.t. inimese eest
5 — 7 inimest — 8 euro / ak.t. inimese eest
8 ja rohkem inimesi — 6 euro / ak.t. inimese eest
Individuaalõppe — 28 euro

Tunniplaan
Individuaalõppe vastavalt kliendi töögraafikuga

Õppematerjalid: Inga Mangus, Merge Simmul. Tere jälle!; Grammatika materjalid (37,80  eur)

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

  1. Töö otsimine. Töökuulutused, CV ja sooviavaldus. Ametinõuded
  2. Hariduskäik ja töökogemus
  3. Töö kavandamine. Töö organiseerimine ja planeerimine.
  4. Mina ja minu ümbruskond
  5. Minu töökeskkond
  6. Firma või asutuse tutvustus. Ametikäitumine ja välimus
  7. Ametlike dokumentide koostamine ja vormistamine. Ametlike dokumentide sõnavara
  8. Telefonikõned. Telefonietikett, suhtlemine telefoni teel
  9. Suhtlemine klientidega ja probleemide lahendamine.
  10. Suhtlemine kolleegidega. Tööalaste küsimuste arutamine

Materjal on koondatud kümnesse teemasse. Kõik teemad sisaldavad lugemistekste, grammatika- ja kuulamisharjutusi.

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=3838

REGISTREERIMINE

PartneridFacebook