EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

TUGIISIK

Sihtgrupp: Koolitus on suunatud eelkõige isikutele, kes soovivad omandada oskust töötada tugiisikuna.
Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel omab õppija teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna ning ettevalmistust Tugiisik kutsestandard tase 4 taotlemiseks.

Kursuse kestvus — 256 ak.t., millest 240 ak.t. auditoorset õpet (sh 80 ak.t. praktikat)  ja 16 ak.tundi iseseisvat tööd
Maksumus — 2496 euro

Koolitajad:
Tereza Kipper — 2006 a. lõpetatud Tallinna Ülikool, kõrgharidus sotsiaaltöö valdkonnas; Tallinna Ülikool (andragoogika magistrikraad lõpetamata)
Jaana Palusaar — RN MA — erakorralise meditsiini õde, intensiivõenduse spetsialist, Haridusteaduste magister (andragoogika)
Angela Melikhova — 2002 – 2007 – Doktoriõpe (PhD), Õigusteaduse eriala; 2008 — Dotsent Majanduse ja Juhtimise Instituut (ECOMEN); 2020 — Täiskasvanute koolitaja, tase 6 (andragoogika)

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

  • Sissejuhatus
  • Töö erivajadustega inimestega
  • Eripedagoogika ja psühholoogia alused
  • Sotsiaalsete oskuste arendamine
  • Tegevusvõime arendamine
  • Igapäevased toimingud, asjaajamine
  • Koostöö klientide ja nende lähedastega
  • Esmaabi
  • Õppeprakrika

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=3834

REGISTREERIMINE

PartneridFacebook