EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

PRAKTILINE TÖÖ PROGRAMMIGA 1C RAAMATUPIDAMINE

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

Praktiline töö programmiga «1C»

Kestvus: 30 ak.tundi auditoorset tööd ja 10 ak.t iseseisvat tööd
Maksumus: 380 eurot
Õppejõud: Oksana Kutsai (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik), Svetlana Kozlova (majanduse kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

  • Andmete ja dokumentide sisestamine.
  • Töötasude ja maksude arvestus programmis.
  • Dokumentide ja kannete parandamine ja kustutamine.
  • Põhivahendite ja amortisatsiooni arvestus.
  • Arveldused aruandvate isikutega.
  • Kulude ja tulude arvestus.
  • Arveldused ostjatega ja hankijatega.
  • Aruandluse vormid. Standardsed, reglementeeritud ja erialased aruanded.
  • Reglementeeritud aruanded (ettevõtte kvartali ja aastaaruanne).

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=2220

Registreerimine

PartneridFacebook