ESMAABIKOOLITUS LASTELE

Kas soovite tõsta laste teadlikkust esmaabi andmisest?
Kas soovite, et Teie lapsed oskaksid toimetada kriitilises olukorras

Pakume Teile esmaabikoolitus lastele
 lasteaia lastele – 1 ak.tund. Hind 4 EUR/ õpilane
 koolilastele – 1 ak. tund. Hind 4 EUR / õpilane

Toimumise aeg ja koht: Teile sobival ajal ja kohas

Koolituse eesmärk:

⇒ Anda lastele algteadmised, mis säilivad mälus aastaid
⇒ Säilitada ja suurendada lastele omast empaatiavõimet
⇒ Kinnitada eetilist printsiipi: aukartus elu ees
⇒ Vähendada sõltuvusprobleemide levikut noorte seas ja sellega limiteerida kuritegevust.
⇒ Piirata julmust loomade vastu.

Ükskõik, kui kõrgel tasemel on kiirabi, oled kannatanu tegeliku saatuse otsustaja Sina!

PartneridFacebook