INGLISE KEELE RING 4-7 aastastele lastele

Toimumise aeg: 2 korda nädalas
Osalejate vanus: ring on mõeldud 4-7 aastastele lastele.
Õpe toimub läbi mängude, kõnepraktika, rollimängu, dialoogi, grupitöö.
Õppegrupi suurus on kuni 10 last
Õppetunni pikkus on 45 minutit
Kuu maksumus on 40 euro kuus

Huviringi eesmärkideks on:
— äratada lastes huvi inglise keele õppimise vastu ja selle kaudu laiendada silmaringi;
— õpetada aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
— omandada õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
— omandada sõnavara, mis võimaldab lapsel end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
— julgustada suhtlusoskust.

PartneridFacebook