EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

HOOLDUSTÖÖTAJA

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

Kursuse kestvus — 156 ak.t. auditoorset tööd, 80 ak.t. praktikat ja 40 ak.t. iseseisvat tööd
Maksumus — 1652 euro

Õppejõud:
Valeria Siminko — psühholoogiline kõrgharidus
Tereza Kipper — psühholoogiline kõrgharidus
Ksenja Kordas — rakenduskõrgharidus, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, üldõendus
Maria Leede — rakenduskõrgharidus, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Inga Semjonova — rakenduskõrgharidus, Tallinna Tervishoiu kõrgkool
Jaana Palusaar — RN MA — erakorralise meditsiini õde, intensiivõenduse spetsialist, Haridusteaduste magister (andragoogika)
Irina Oleinitš — juriidiline kõrgharidus
Anžela Melikhova — õigusteaduste doktor, jurist-konsultant
Doris Jaško — kõrgharidus, raamatupidaja-praktik

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

  • Suhtlemise, klienditeeninduse ja kutse-eetika alused
  • Abivajaja ja tema võrgustikuga kontakti loomine ja suhtlemine
  • Abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavate tegurite hindamine ja abivajaja toetamine
  • Abivajaja toimetuleku toetamine ning tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuste korraldamine
  • Esmaabi
  • Abivajaja abistamine elamistoimingutes
  • Hooldustöötaja töö korraldamine

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=3459

REGISTREERIMINE

PartneridFacebook