EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

HOOLDUSTÖÖTAJA

Sihtrühm: kursus on mõeldud neile, kes soovivad  iseseisvalt osutama hooldustöötaja teenust või sooritada hooldustöötaja kutsestandardi tase 3 kutseeksamit.
Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena õppija on suuteline iseseisvalt osutama hooldustöötaja teenust ja omab vajalikke teadmisi hooldustöötaja kutsestandardi tase 3 kutseeksami sooritamiseks.

Kursuse kestvus — 276 ak.t., millest 236 ak.t. auditoorset õpet (sh 80 ak.t. praktikat)  ja 40 ak.tundi iseseisvat tööd
Maksumus — 2496 euro

Koolitajad:
Tereza Kipper — 2006 a. lõpetatud Tallinna Ülikool, kõrgharidus sotsiaaltöö valdkonnas; Tallinna Ülikool (andragoogika magistrikraad lõpetamata)
Inga Semjonova — rakenduskõrgharidus, Tallinna Tervishoiu kõrgkool (õendus); Tallinna Meditsiinikool (õde)
Jaana Palusaar — RN MA — erakorralise meditsiini õde, intensiivõenduse spetsialist, Haridusteaduste magister (andragoogika)
Angela Melikhova — 2002 – 2007 – Doktoriõpe (PhD), Õigusteaduse eriala; 2008 — Dotsent Majanduse ja Juhtimise Instituut (ECOMEN); 2020 — Täiskasvanute koolitaja, tase 6 (andragoogika)
Doris Jaško — kõrgharidus, raamatupidaja-praktik

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

  • Suhtlemise, klienditeeninduse ja kutse-eetika alused
  • Abivajaja ja tema võrgustikuga kontakti loomine ja suhtlemine
  • Abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavate tegurite hindamine ja abivajaja toetamine
  • Abivajaja toimetuleku toetamine ning tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuste korraldamine
  • Esmaabi
  • Abivajaja abistamine elamistoimingutes
  • Hooldustöötaja töö korraldamine

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=3459

REGISTREERIMINE

PartneridFacebook