EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

ETTEVÕTLUSKOOLITUS

Sihtrühm:
Kursus on mõeldud nii alustavatele ettevõtjatele kui ka neile, kes soovivad oma teadmisi täiendada kaasaegsete ettevõtlusoskustega.

Koolituse eesmärk:
Koolituse tulemusena valib õppija  õige ettevõtlusvormi ja oskab kirjutada äriplaani. Tal on olemas vajalikud teadmised ettevõtte loomisest, raamatupidamisest ja ettevõtte  juhtimisest.

Kestvus —  240 ak.t. (millest 160 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid)
Maksumus — 2480 euro

Koolitajad:
Igor Korzoun — (majanduse kõrgharidus)
Ivar Soone – (majanduse kõrgharidus)
Doris Jaško — (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)
Julia Shusta — (majanduse kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)
Angela Melikhova — (kõrgharidus, jurist-konsultant, andragoog 6)
Olga Sorkina — (majanduse kõrgharidus)

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

 • Ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused
 • Äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne  koostamine
 • Toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid)
 • Finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt)
 • Raamatupidamise põhialused
 • Maksunduse alused, maksustamine
 • Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused)
 • Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes
 • Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused
 • Personali juhtimise põhioskused
 • Äriplaanide kaitsmine

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=2069

REGISTREERIMINE

PartneridFacebook