EV Arengu MTÜ Müüja-klienditeenindaja õppekava

Õppekava nimetus: Müüja-klienditeenindaja

Õppekavarühm: Tööoskused

Õppejõud: Irina Oleinitš (juriidiline kõrgharidus), Pille Kauber (kõrgharidus)

1. Üldsätted
1.1. EV Arengu MTÜ Müüja-klienditeenindaja koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ning Müüja-klienditeenindaja kutsestandardist, tase 4
1.2. Õppekava koosneb statsionaarsest ja mittestatsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest; statsionaarne õpe koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.

2. Õppekava eesmärk
2.1.Anda õppijale teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks müüja-klienditeenindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses.
2.2.Arendada õpilases iseseisva töö oskust, loovust, algatus-, otsustus- ja vastutusvõimet ning suhtlemisvalmidust.
2.3. Anda õpilasele oskus ühendada teoreetilised teadmised praktilise tööga.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
Koolituse läbinud õppija:
1) teab klienditeeninduse olemust ja eetilisi norme
2) tunneb teenindusprotsessi etappe ja teenindustandardi olemust ja koostamise põhimõtteid
3) oskab kasutada erinevaid müügitehnikaid, tundes müügitöö psühholoogilisi aspekte
4) tunneb tööõigust ja kaubandusvaldkonna õigusakte
5) teab ohutu töökeskkonna korraldamise põhimõtteid
6) kirjeldab organisatsioonikäitumise põhimõtteid

4. Sihtgrupp
Sihtgrupiks on inimesed, kes soovivad omandada teenindus- ja müügioskusi.

5. Õpingute alustamise tingimused
5.1. Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
5.2. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.

6. Õppe kogumaht
6.1. Õppekava näeb ette põhiõpingute teemad mahus 178 ak. tundi, millest 110 ak.tundi on kontakttunnid, 40 on juhendatud praktika tunnid ja 28 tundi on iseseisvat tööd. Õppekava näeb ette 5 keelte valikuõpingute mooduleid, iga moodul mahub 80 ak.tundi, millest 60 ak.tundi on kontakttunnid ja 20 ak.tundi on iseseisvat tööd.

7. Õppevorm
7.1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 3- 4 korda nädalas maksimaalselt 8 tundi korraga. Õppeaja kestus kuni 4 kuud.
7.2. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
7.3. Üks õppepäev kestab kuni 8 tundi.
7.4. Õppekeel on eesti ja vene keel.

8. Õppemeetodid
8.1. Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, seminar, grupitöö, iseseisev töö, praktika.

 9Õppe sisu
Põhiõpingute teemad:
Teema 1. Kaupade käitlemine ja kaubatundmine

 1. Kaupade liigitamise põhimõtted ja sortiment
 2. Kaupade vastuvõtmine
 3. Kaupade ladustamine
 4. Kaupade ettevalmistamine müügiks ja müügisaali paigutamine
 5. Pakendite, taara ja ohtlike jäätmete käitlemine
 6. Kaupade realiseerimisaegade jälgimine
 7. Kaupade kvaliteedi hindamine
 8. Kaupade inventeerimine
 9. 1.9 Iseseisev töö: 4 ak.t

Kokku: 32 ak/t (28 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 2. Teenindamine ja müümine
2.1. Klienditeeninduse põhimõtted
2.2. Kliendikontakti loomine ja kliendi vajaduste väljaselgitamine
2.3. Kaupade tutvustamine, kliendi nõustamine, müümine
2.4. Kliendikontakti lõpetamine
2.5. Müügijärgne teenindamine
2.6. Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 30 ak/t (26 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 3. Kassatöö
3.1. Kassatoimingud ja arvete koostamine
3.2. Raha käitlemine
3.3.Kassaaruande koostamine.
3.4. Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 10 ak/t (6 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 4. Müügitöö korraldamine                 
4.1. Kliendi tagasiside edastamine 4.2 Kaubavarude juhtimine (tellimine, laovarude ja müügianalüüs)
4.2. Hindade kujundamine
4.3. Kaupade väljapanekute kujundamine
4.4.Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 30 ak/t (26 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 5. Kaubanduse valdkonna seadusandlus
5.1. Kaubandustegevuse seadus
5.2. Tarbijakaitseseadus
5.3. Toiduseadus
5.4. Alkoholiseadus
5.5. Tubakaseadus
5.6. Võlaõigusseadus (pretensioonide osa)
5.7. Pakendiseadus
5.8. Töölepinguseadus
5.9. Iseseisev töö 12 ak.t
Kokku: 36 ak.t (24 ak.t. auditoorset tööd ja 12 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 6. Praktika                                                                        
Teema 1.   Praktilised ülesanded
Kokku: 40 ak/t

Valikuõpingute moodulid: Keeleoskused
Erialane eesti keel
Rääkimine
Lugemine
Kuulamine (helilindid)
Kirjutamine (harjutused)

Teemad:

 1. Enda ja teiste tutvustamine
 2. Sortimenti kujundamine ja kaupade hankimine
 3. Kaupade hinna ja kvaliteedi võrdlus
 4. Kaupade müümine ja lisamüügi teostamine
 5. Tasumine sularahas või pangakaardiga
 6. Kaupade kogus, mõõtud, suurusnumbrid ja hinnad
 7. Kliendi nõustamine ja kauba tutvustamine
 8. Kliendi probleemide ja kaebuste lahendamine
 9. Kliendi vajaduste väljaselgitamine
 10. Poodide asukohad ja lahtiolekuajad
 11. Viisakusreeglid, vabandamine
 12. Iseseisev töö 20 ak.t

Kokku: 80 ak.t (60 ak.t. auditoorset tööd ja 20 ak.t. iseseisvat tööd)

 1. Erialane inglise keel

Rääkimine
Lugemine
Kuulamine (helilindid)
Kirjutamine (harjutused)
Teemad:

 1. Enda ja teiste tutvustamine
 2. Sortimenti kujundamine ja kaupade hankimine
 3. Kaupade hinna ja kvaliteedi võrdlus
 4. Kaupade müümine ja lisamüügi teostamine
 5. Tasumine sularahas või pangakaardiga
 6. Kaupade kogus, mõõtud, suurusnumbrid ja hinnad
 7. Kliendi nõustamine ja kauba tutvustamine
 8. Kliendi probleemide ja kaebuste lahendamine
 9. Kliendi vajaduste väljaselgitamine
 10. Poodide asukohad ja lahtiolekuajad
 11. Viisakusreeglid, vabandamine
 12. Iseseisev töö 20 ak.t

Kokku: 80 ak.t (60 ak.t. auditoorset tööd ja 20 ak.t. iseseisvat tööd)

 1. Erialane vene keel.

Rääkimine
Lugemine
Kuulamine (helilindid)
Kirjutamine (harjutused)
Teemad:

 1. Enda ja teiste tutvustamine
 2. Sortimenti kujundamine ja kaupade hankimine
 3. Kaupade hinna ja kvaliteedi võrdlus
 4. Kaupade müümine ja lisamüügi teostamine
 5. Tasumine sularahas või pangakaardiga
 6. Kaupade kogus, mõõtud, suurusnumbrid ja hinnad
 7. Kliendi nõustamine ja kauba tutvustamine
 8. Kliendi probleemide ja kaebuste lahendamine
 9. Kliendi vajaduste väljaselgitamine
 10. Poodide asukohad ja lahtiolekuajad
 11. Viisakusreeglid, vabandamine
 12. Iseseisev töö 20 ak.t

Kokku: 80 ak.t (60 ak.t. auditoorset tööd ja 20 ak.t. iseseisvat tööd)

 1. Erialane rootsi keel

Rääkimine
Lugemine
Kuulamine (helilindid)
Kirjutamine (harjutused)
Teemad:

 1. Enda ja teiste tutvustamine
 2. Sortimenti kujundamine ja kaupade hankimine
 3. Kaupade hinna ja kvaliteedi võrdlus
 4. Kaupade müümine ja lisamüügi teostamine
 5. Tasumine sularahas või pangakaardiga
 6. Kaupade kogus, mõõtud, suurusnumbrid ja hinnad
 7. Kliendi nõustamine ja kauba tutvustamine
 8. Kliendi probleemide ja kaebuste lahendamine
 9. Kliendi vajaduste väljaselgitamine
 10. Poodide asukohad ja lahtiolekuajad
 11. Viisakusreeglid, vabandamine
 12. Iseseisev töö 20 ak.t Rääkimine

Kokku: 80 ak.t (60 ak.t. auditoorset tööd ja 20 ak.t. iseseisvat tööd)

5. Erialane soome keel

Rääkimine
Lugemine
Kuulamine (helilindid)
Kirjutamine (harjutused)
Teemad:

 1. Enda ja teiste tutvustamine
 2. Sortimenti kujundamine ja kaupade hankimine
 3. Kaupade hinna ja kvaliteedi võrdlus
 4. Kaupade müümine ja lisamüügi teostamine
 5. Tasumine sularahas või pangakaardiga
 6. Kaupade kogus, mõõtud, suurusnumbrid ja hinnad
 7. Kliendi nõustamine ja kauba tutvustamine
 8. Kliendi probleemide ja kaebuste lahendamine
 9. Kliendi vajaduste väljaselgitamine
 10. Poodide asukohad ja lahtiolekuajad
 11. Viisakusreeglid, vabandamine
 12. Iseseisev töö 20 ak.t Rääkimine

Kokku: 80 ak.t (60 ak.t. auditoorset tööd ja 20 ak.t. iseseisvat tööd)

10. Õppematerjal
10.1. Lektorite poolt koostatud konspektid.

11. Õppekeskonna kirjeldus
11.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
11.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
11.3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
11.4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
11.5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
11.6. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

12. Hindamismeetod
12.1. Kirjalik test valikvastustega küsimused, läbitud teemade kohta

13. Hindamiskriteeriumid
13.1. Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
14.1. Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab kirjaliku testi.
14.2. Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
14.3. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
14.4. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook