EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA KOOLITUS

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

 

Õppejõud: Irina Oleinitš – juriidiline kõrgharidus; Pille Kauber – kõrgharidus
Kestvus – 110 ak.tundi auditoorset tööd, 40 ak.tundi juhendatud praktikat ja 28 ak.t. iseseisvat tööd
Maksumus – 1210 eurot

Õppekava eesmärk:

• Tundma õppida teeninduse olemust ja sisu
• Mõista teenindamiseks vajalikku suhtlemiskultuuri
• Arendada teenindustööks vajalikke hoiakuid
• Arendada tööks vajalikke isikuomadusi
• Õppida suhtlemistehnikaid ja teenindusstandardeid
• Tundma õppida klientide, sealhulgas erivajadustega klientide soove
• Õppida hankima, analüüsima ja edastama tagasisidet klientidelt
• Õppida viisakusreegleid ja kutse-eetika põhitõdesid
• Tundma õppida klientide ohutuse ja turvalisuse tagamise põhimõtteid, teadvustada teenindaja vastutust
• Arendada meeskonnatöö oskust

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=3367

REGISTREERIMINE

Partnerid



Facebook