EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

LAPSEHOIDJA TÄIENDKOOLITUS

Sihtgrupp:  Lapsehoidjad, kes soovivad oma kutset taastõendada või sooritada lapsehoidja kutsestandardi tase 5 kutseeksamit.
Koolituse eesmärklapsehoidja töö kvaliteedi tõstmine ja õppija varasemalt omandatud teadmiste värskendamine.  Ettevalmistamine  lapsehoidja kutsestandardi tase 5 kutseeksami sooritamiseks.

"
Kursuse kestvus — 144 ak.t. (120 ak.t. auditoorse  töö tunnid ning 24 ak.t iseseisvat tööd)
Maksumus — 842 euro

Koolitajad:
Jelena Parfjonova  — psühholoogiline kõrgharidus, psühholoog
Eva Raud — meditsiiniline rakenduskõrgharidus, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Viktoria Koltsova — kõrgharidus, kunstnik-disainer
Jaana Palusaar — RN MA — erakorralise meditsiini õde, intensiivõenduse spetsialist; Haridusteaduste magister (andragoogika)

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

  • Lapsehoidja isiksus ja isiklik areng
  • Eripedagoogika
  • Tervislik toitumine
  • Kunstilooming kui isiksuse arenguviis
  • Esmaabi andmine

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=3133

REGISTREERIMINE

PartneridFacebook