EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

EXCELI KURSUS

Sihtrühm: kursus on mõeldud neile, kes soovivad omandada oskust iseseisvalt arvutil töötada kasutades programmi Excel ja kel vajadus kasutada Exceli laiemat funktsionaalsust ning soov muuta töö efektiivsemaks.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena õppija tunneb ja kasutab tabelarvutusprogrammi MS Excel,  oskab luua lihtsamaid arvutustabeleid, neid kujundada ja printida; oskab kasutada erinevaid arvutusfunktsioone, luua suuri arvutustabeleid, kujundada diagramme ja printida neid.
Kestvus — 36 ak. tundi (millest 26 ak.t. auditoorset tööd  ja 10 ak.t. iseseisvat tööd)
Maksumus — 624 euro

Koolitajad:
Vassili Hromenkov — (kõrgharidus, matemaatik-programmeerija)
Mihhail Jakovlev — (kõrgharidus)

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

  • Töökeskkonna (MS Excel) kohaldamine
  • Faili, töölehe ja tabeli kaitsmine
  • Ridade, veergude ja valemite peitmine
  • Tabelite analüüs
  • Dünaamiliselt seotud tabelite koostamine erinevatele töölehtedele
  • Eesmärgistatud otsing (Goal Seek)

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=2978

REGISTREERIMINE

PartneridFacebook