EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

ESMAABIKOOLITUS (TÄISKASVANUTELE)

Õppejõud: Jaana Palusaar  — RN MA — erakorralise meditsiini õde, intensiivõenduse spetsialist

Esmaabikoolituse kursus 16 akadeemilise tunni mahus — 76 euro/inimene.

Koolitusele on oodatud inimesed, kes varem pole esmaabialasel koolitusel osalenud või kelle kogemus on jäänud enam kui kolme aasta tagusesse aega.

Esmaabikoolituse täiendõpe 8 akadeemilise tunni mahus — 48 euro/inimene.

Koolitus on suunatud inimestele, kes on varem läbinud esmaabialase väljaõppe ning kui eelmisest koolitusest ei ole möödunud rohkem kui kolm aastat.

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

  • Lapse eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm)
  • Erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm)
  • Elustamise ABC
  • Esmaabivõtted ja –vahendid

 

REGISTREERIMINE

PartneridFacebook