EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

ESMAABI BAASKURSUS (16 h)

Sihtgrupp: Koolitusele on oodatud inimesed, kes varem pole esmaabialasel koolitusel osalenud või kelle kogemus on jäänud enam kui kolme aasta tagusesse aega.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena on õppija suuteline osutada abivajajale esmaabi.

Kursuse kestvus — 16 ak.t. auditoorset ja praktilist tööd
Maksumus — 92 еurot

 Koolitaja: Jaana Palusaar (RN MA — erakorralise meditsiini õde, intensiivõenduse spetsialist, andragoog 6).

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

  • Lapse eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm)
  • Erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm)
  • Elustamise ABC
  • Esmaabivõtted ja –vahendid

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=5015

REGISTREERIMINE

PartneridFacebook