EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

AIAKUJUNDUS

Sihtgrupp: Kursus on mõeldud neile, kes soovivad  osutada teenust aiakujunduse valdkonnas, ning sooritada Maastikuehitaja kutsestandardi, tase 3 või tase 4 kutseeksamit.
Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena on õppija suuteline iseseisvalt osutama teenust aiakujunduse valdkonnas ja omab vajalikke teadmisi Maastikuehitaja kutsestandardi, tase 3 või tase 4 kutseeksami sooritamiseks.

Kursuse kestvus — 156 ak.t. (110 ak.tundi auditoorset ja praktilist tööd  ning 46 ak. tundi iseseisvat tööd).
Kursuse kogumaksumus — 2200 eurot

Koolitajad:
Jelena Dmitrova (kõrgharidus, praktik-spetsialist aiakujunduse valdkonnas)
Toomas Kirotar (kõrgharidus agronoomia valdkonnas)

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

1. Aiakujunduse põhialused

Kestvus — 116 ak.t. (86 ak. tundi auditoorset ja praktilist tööd ning 30 ak. tundi iseseisvat tööd)
Maksumus — 1720 eurot

 • Aiakujundaja eriala
 • Maastiku arhitektuuri ajalugu, aedade stiilid
 • Erinevate aiastiilide detailide analüüs, nende kasutamise võimalused.
 • Projekteerimine
 • Maatüki uuring
 • Tellija vajaduste kindlaks määramine
 • Maatüki funktsionaalne tsoneerimine
 • «Maatüki hinnangu akti» ning «Maatüki asendiplaani» esitamine (joonis mõõtkavas 1:100)
 • «Projekteerimise tehnilise ülesande» vormistamine. «Territooriumi funktsionaalse tsoneerimise plaani» esitamine.
 • Kompositsiooni ja vormide moodustamise alused
 • Värviõpetuse alused
 • Dekoratiivne aiandus
 • Maa-ala heakorra ja haljastuse eskiisprojekt

2. Maastikudisain arvutil OMEGA MEIE AED 9.0

Kestvus — 40 ak.t. (24 ak. tundi auditoorset ja praktilist tööd ning 16 ak. tundi iseseisvat tööd)
Maksumus — 480 eurot

 • Põhioskuste omandamine tööks programmiga Omega Meie Aed Rubiin 9.0
 • Projekti Generaalplaani täitmine
 • Projekti dokumentide ja jooniste vormistamine
 • Aia kujutiste ettevalmistamine mahus
 • Kogu projekti eelarve koostamine tervikuna
 • Töö Fotoredaktoriga
 • Projekti esitamine täies mahus elektroonilises vormis. Projekti presentatsiooni ettevalmistus

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=2013

REGISTREERIMINE

PartneridFacebook