EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

AIAKUJUNDUS

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Kursuse kestvus (1 ja 2 moodulid) — 110 ak.tundi kontakttööd ja 36 ak. tundi iseseisvat tööd
Kursuse kogumaksumus (1 ja 2 moodulid) — 1980 eurot
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

Õppejõud:
Jelena Dmitrova (kõrgharidus, praktik-spetsialist aiakujunduse valdkonnas)
Toomas Kirotar (kõrgharidus agronoomia valdkonnas)
Kristi Mutso (kõrgharidus — agronoomia, maastikuehitaja)

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

1. Moodul: Aiakujunduse põhialused

Kestvus — 50 ak. tundi kontakttööd ja 20 ak. tundi iseseisvat tööd
Maksumus — 900 eurot
1. Aiandus

 • Aedade vormid
 • Maatüki  mõõtmine
 • Maa-ala  plaan
 • Vaatelised aspektid (eesmärgid)
 • Maa-ala tsoonide põhiprintsiibid
 • Aja valik tööde läbiviimiseks
 • Krundi ümberkorraldamise tööde graafik
 • Pinnase ettevalmistus
 • Istutamine
 • Feng Shui aed
 • Puude ja põõsaste lõikamine, pügamine
 • Instrumendid
 • Drenaaz
 • Sillutamine, betoneerimine, kivide ladumine
 • Aiateed ja sissesõiduteed
 • Maa-ala piirdeaed
 • Aia dekoorelemendid
 • Vesikonstruktsioonid
 • Alpimäeke
 • Lillepeenar

2. Entsüklopeedia

 • Tähtsaimad makroelemendid
 • Vahendid pinnase parandamiseks
 • Orgaaniline materjal
 • Mults
 • Enamlevinud umbrohuliigid ja võitlus nendega
 • Aia värviskaala
 • Muru, liigid, võitlus samblaga
 • Puuliikide paigutamine gruppidesse
 • Lõhnavate taimede istutamine
 • Elavad piirdeaiad
 • Dekoratiivsed taimed (leht- ja okastaim) piireteks

2. Moodul: Maastikudisain arvutil OMEGA MEIE AED 9.0

Kestvus — 60 ak. tundi kontakttööd ja 16 ak. tundi iseseisvat tööd
Maksumus — 1080 eurot

 • Põhiliste võtete omandamine programmis Omega Meie Aed Rubiin 9.0
 • Maastikuprojekti koostamine skeemjoonise järgi
 • Aia plaanil krundi piiride määramine sõltuvalt mastaabist
 • Olemasoleva joonise kasutamine
 • Piirdeaia, maja ja majandushoonete paigutus plaanil
 • Joonis plaanil — sillutamine, teed ja väljakud
 • Lillepeenarde, veevõtukohtade, elavate piirete, puhkekohtade planeerimine?
 • Taimede valik entsüklopeediast ja paigutamine plaanil arvestades pinnase omadusi niiskus, valgus, õitseaeg jne.
 • Videokaamerate paigaldamine krundil erinevatel külgedel, erinevatel kõrgustel
 • Aia projekteerimine erinevatel aastaaegadel ja aia väljanägemine 10 — 20 aasta pärast
 • Kogu projekti eelarve koostamine
 • Töö Fotoredaktoris:
  — teede ladumine ja väljakute ehitamine
  — taimede istutamine

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=2013

REGISTREERIMINE

PartneridFacebook