EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

TULEOHUTUSE EEST VASTUTAVA ISIKU KOOLITUS

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

Kestvus — 8 ak. tundi auditoorst tööd
Maksumus — 80 eurot
Õppejõud: Juri Jemeldjažev (elektri- tehniline kõrgharidus, Tuleohutusspetsialist, tase nr 5)

Tuleohutuse seadus kohustab ettevõtteid ja asutusi korraldama töötaja või teenistuja ametile vastava tuleohutuse koolituse.

Tuleohutuskoolitus annab töötajatele teadmised käitumiseks tulekahju korral, selle kustutamiseks ning selle vältimiseks. Töötajad, kes on läbinud koolituse aitavad tagada omandatud teadmistele tuginedes ettevõtte tuleohutust.

Meie tuleohutuskoolitus on mõeldud nii ettevõtete töötajatele, tuleohutuse eest vastutavatele töötajatele kui ka eraisikutele, kellel on vaja tuleohutusteadmisi omandada ja vastavat tunnistust omada. Koolitus viiakse läbi eesti või vene keeles.

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

  • Tuleohutuse seadus
  • Põlevmaterjali hoidmisele esitatavad nõuded
  • Evakuatsiooninõuded
  • Tuleohutuspaigaldis ja tuleohutuspaigaldise omaniku kohustused
  • Tuleohutusenesekontroll ja tuleohutusaruande

 

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=2871

REGISTREERIMINE

PartneridFacebook