EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

TULEOHUTUSE EEST VASTUTAVA ISIKU KOOLITUS

Sihtgrupp: Tuleohutuskoolitus on mõeldud nii ettevõtete töötajatele, tuleohutuse eest vastutavatele töötajatele kui ka eraisikutele, kellel on vaja tuleohutusteadmisi omandada ja vastavat tunnistust omada. Koolitus viiakse läbi eesti või vene keeles.
Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena on ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste spetsialistidele vajalike tuleohutusalaste teadmiste omandamine selleks, et tagada objektide turvalist talitlust, tulekahjude ennetamismeetmeid ja tagajärgede leevendamist.
Kestvus — 8 ak. tundi auditoorset tööd
Maksumus — 120 eurot
Koolitaja: Juri Jemeldjažev (elektri- tehniline kõrgharidus, Tuleohutusspetsialist, tase nr 5)

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

  • Tuleohutuse seadus
  • Põlevmaterjali hoidmisele esitatavad nõuded
  • Evakuatsiooninõuded
  • Tuleohutuspaigaldis ja tuleohutuspaigaldise omaniku kohustused
  • Tuleohutusenesekontroll ja tuleohutusaruande

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=2871

REGISTREERIMINE

PartneridFacebook