EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

1C RAAMATUPIDAMINE versioon 8

Sihtrühm:  Koolitus on suunatud eelkõige isikutele, kes soovivad omandada oskust töötada  programmis 1C raamatupidamine 8.0.
Koolituse eesmärk: Koolituse  läbinu tunneb ja kasutab programmi 1C raamatupidamine 8.0.
Kestvus: 40 ak.t. (30 ak.tundi auditoorset tööd ja 10 ak.t iseseisvat tööd)
Maksumus:  600 eurot
Koolitaja:  Svetlana Kozlova (majanduse kõrgharidus, raamatupidaja-praktik

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

  • Programmiga töötamise printsiibid.
  • Kontoplaani loomine ja haldamine
  • Algdokumentide sisestamine programmi (kassa orderid, panga operatsioonid, arved, saatelehed jm)
  • Personali arvestus (töötasu arvestus, aruandvad isikud)
  • Klientide andmebaasi loomine
  • Ülevaade andmikest. Erinevate andmike täitmise erisused
  • Tulude ja kulude arvestus
  • Põhiaruanded
  • Dokumentide trükkimine

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=4731

Registreerimine

PartneridFacebook