EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

1C RAAMATUPIDAMINE 8

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

„1C-Raamatupidamine“ versioon 8.0

Kestvus – 30 ak.tundi auditoorset tööd ja 10 ak.t iseseisvat tööd
Maksumus – 420 eurot
Õppejõud:
Svetlana Kozlova (majanduse kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)
Oksana Kutsai (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)

 • Programmiga töötamise printsiibid.
 • Konstantide sisestamine
 • Tööperioodi ülesanded.
 • Informatsiooni sisestamise meetodid: kanded, dokumendid
 • Ülevaade andmikest. Erinevate andmike täitmise erisused (kontaktid, töötajad, maksud ja kinnipidamised, nomenklatuur)
 • Kanded (käsitsi sisestamine, keeruliste kannete sisestamine) Operatsiooni žurnaal. Kontoplaan.
 • Dokumentide sisestamine.
 • Andmike sisestamine ja parandamine.
 • Töö algdokumentidega.
 • Tüüpdokumendid: kassa sissetuleku ja väljamineku order, maksekorraldused, arve, saateleht, faktuurarve. Dokumentide sisestamine. Dokumentide ja kannete parandamine ja kustutamine.
 • Dokumentide trükkimine. Arvestus ja aruandlus programmis „1C raamatupidamine“. Põhivahendite ja immateriaalse põhivara, varude (materjalide), kaupade arvestus
 • Personali arvestus, töötasu arvestus ja töötasu ülekanded. Rahaliste vahendite arvestus. Arveldused aruandvate isikutega, sularahata arveldamine, kulude arvestus. Omahinna arvestus, valmistoodangu arvestus ja realiseerimine. Finantstulemuse väljatoomine.
 • Aruandluse vormid. Standardsed, reglementeeritud ja erialased aruanded.
 • Reglementeeritud aruanded (ettevõtte kvartali ja aastaaruanne).

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=2220

Registreerimine

PartneridFacebook