EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

 EESTI KEELE KURSUSED
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet


Koolitajad:
Alla Zarubina — pedagoogiline kõrgharidus, eesti ja inglise keelte õpetaja
Svetlana Dmitrijeva-Järv — pedagoogiline haridus, eesti keele õpetaja
Maria Vedeškin — kõrgharidus, eesti ja soome-ugri keeleteadus
Jekaterina Štroman — kõrgharidus, eesti ja soome-ugri keeleteadus
Valentina Paas — pedagoogiline kõrgharidus, vene keele kui võõrkeele õpetaja
Svetlana Liakh  — kõrgharidus, eesti keele õpetaja
Signe Vaikla — kõrgharidus, magistri kraad, eesti keele õpetaja
Anastassia Rein — kõrgharidus, magistri kraad, eesti keele õpetaja

Kursuste eesmärk on ettevalmistamine keeleeksamite edukaks sooritamiseks kategooriale A2, B1, B2.

Eesti keel A1 tase

Eesti keele teadmiste omandamine A1 tasemel, mis võimaldavad aru saada ja kasutada tuttavaid sõnu ja fraase, kirjutada lühikesi, lihtsaid lauseid
Kursuse kestvus — 100 ak. tundi auditoorset tööd ja 40 ak. tundi iseseisvat tööd.
Maksumus — 978 euro (hind sisaldab materjalide maksumust — 28 eur).
Individuaalõppe — 32 eur / ak.t.
Koolitajad: Svetlana Savtšenko (pedagoogiline haridus, eesti keele õpetaja), Svetlana Liakh (kõrgharidus, filoloogia teaduskond, vene keel võõrkeelena), Jekaterina Štroman (kõrgharidus, eesti keel võõrkeelena)
Koolituse toimumise viis: kontaktõpe, või veebiõpe, või kombineeritud õpe

Tunniplaan (grupp alates 19.09.2023) 
Teisipäev, neljapäev 17.00 — 20.15

Täpsemalt kursuste õppekava A1 kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=5173

 

Eesti keel tase A1 Paldiski

Rae 38, Paldiski,  Harju maakond

Koolitaja: Svetlana Liakh (kõrgharidus)

 

Eesti keel tase A1 (Veebiõpe)

Koolitus toimub veebi kaudu.

Koolitaja: Helle Lõhmus (kõrgharidus)

Kursuse kestvus — 100 ak. tundi auditoorset tööd ja 40 ak. tundi iseseisvat tööd.
Maksumus — 978 euro (hind sisaldab materjalide maksumust — 28 eur).

 

Eesti keel A2 tase
Haridus –ja Teadusministeeriumi koolitusluba: käskkiri nr. 1.1-3/16/119  väljastatud 20.06.2016
Tase A2 sobib neile, kes ei valda hästi grammatikat, ei räägi eesti keeles, ei saa aru kõnest.
Kursuse kestvus – 156 ak. tundi auditoorset tööd ja 50 ak. tundi iseseisvat tööd.
Maksumus – 1522 euro (hind sisaldab materjalide maksumust – 40 eur).
Individuaalõppe – 32 eur / ak.t.
Õppematerjalid: Inga Mangus, Merge Simmul. Tere!; Inga Mangus, Merge Simmul. Tere jälle!
Koolitajad: Signe Vaikla (kõrgharidus), Svetlana Savtšenko (pedagoogiline haridus, eesti keele õpetaja), Svetlana Liakh (kõrgharidus, filoloogia teaduskond, vene keel võõrkeelena), Jekaterina Štroman (kõrgharidus, eesti keel võõrkeelena)

Tunniplaan (grupp alates 07.02.2023) — veebiõpe
Teisipäev, neljapäev 19.00 — 21.15

Tunniplaan (grupp alates 18.09.2023) — veebiõpe
Esmaspäev, kolmapäev 18.30 — 20.45

Täpsemalt kursuste õppekava A2 kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=2643

 

Eesti keel tase A2 Paldiski 

Rae 38, Paldiski,  Harju maakond

Koolitaja: Svetlana Liakh (kõrgharidus, eesti keele õpetaja)

Kursuse kestvus: 156 ak.tundi auditoorset tööd ja 50 ak.tundi iseseisvat tööd

Maksumus – 1522 euro (hind sisaldab materjalide maksumust – 40 eur).

 

 

Eesti keele A2 tasemeeksamiks ettevalmistav individuaalõpe

Kursuse kestvus — 84 ak. tundi auditoorset tööd ja 70 ak. tundi iseseisvat tööd.

Tunniplaan

Individuaalõppe vastavalt kliendi töögraafikuga

Täpsemalt kursuste õppekava Eesti keele A2 tasemeeksamiks ettevalmistav individuaalõpe kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=4248

Eesti keel B1 tase
Haridus –ja Teadusministeeriumi koolitusluba: käskkiri nr. 1.1-3/17/164  väljastatud 01.09.2017
Tase B 1 sobib neile, kes tunnevad grammatikat algtasemel, räägivad elementaarsel tasemel, saavad aru lihtsatest eesti keele lausetest.
Kursuse kestvus: 154 ak.tundi auditoorset tööd ja 60 ak.tundi iseseisvat tööd
Maksumus – 1495 euro (hind sisaldab materjalide maksumust – 32 eur).
Individuaalõppe – 32 eur / ak.t.
Õppematerjalid: Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp. Naljaga pooleks. Eesti keele õppekomplekt algtasemele; Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti

Täpsemalt kursuste õppekava B1 kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=3525

 

Eesti keel B2 tase
Haridus –ja Teadusministeeriumi koolitusluba: käskkiri nr. 1.1-3/18/5  väljastatud 04.01.2018
Tase B 2 sobib neile, kes oskavad kirjutada isiklikke kirju ja teateid, väga lühikesi tüüpvormis ettekandeid, kus esitavad tavapärast faktiteavet või põhjendavad toiminguid. Ka mõistavad pikemate tekstide peamist mõtet ja oskavad otsida neist konkreetset infot.
Kursuse kestvus: 256 ak.tundi auditoorset tööd ja 210 ak.tundi iseseisvat tööd
Maksumus – 2492 euro (hind sisaldab materjalide maksumust – 60 eur).
Individuaalõppe – 32 eur / ak.t.

Täpsemalt kursuste õppekava B2 kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=3693

Eesti keele õppe eest tasutud õppemaks hüvitatakse kuni 384 euro ulatuses üks kord iga positiivselt sooritatud eesti keele tasemeeksami kohta (https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/eesti-keele-oppe-kulude-huvitamine/)

 

Eesti keel tase B2 Rummu

 Aia 9a, Rummu, 76102 Harju maakond

Koolitaja: Jekaterina Štroman (kõrgharidus)

Kursuse kestvus: 256 ak.tundi auditoorset tööd ja 210 ak.tundi iseseisvat tööd
Maksumus – 2492 euro (hind sisaldab materjalide maksumust – 60 eur).

 

Meie kool pakub Teile:

  • Eksamiks ettevalmistamine
  • Kõnekeele grupid
  • Asjaajamise ärikeele grupid
  • Erialane keeleõpe
  • Keeleõpe gruppides, mini-gruppides ja individuaalselt
  • Paindlik tunniplaan
  • Individuaalne lähenemine
  • Tasuta testimine
  • Õppimine kogemustega õpetajate juhendamisel
  • Mugav asukoht kaubanduskeskus Sikupilli lähedal, tasuta parkimine
REGISTREERIMINE

PartneridFacebook