EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

LAPSEHOIDJA / LASTEAIAÕPETAJA ASSISTENDI KOOLITUS

Kaasajal ei saa vanaemad alati kasvatada lapselapsi. Laste kasvatamist tuleb alustada juba esimestest elupäevadest. Siin võib tulla appi lapsehoidja. Kaasaegsed lapsehoidjad valdavad põhilisi meditsiinialaseid teadmisi, tunnevad hügieenireegleid, oskavad toitu valmistada, lapsi õigesti toita, riietada, vajadusel anda esmaabi.
Lapsehoidjale on vajalik pedagoogiline kogemus, kasvatusvõtete valdamine. Ta peab olema kursis lapse varajase arengu metoodikaga.

Kursuse kestvus — 260 ak.t. auditoorset tööd (s.h 180 ak.t. auditoorset tööd, 80 ak.t. praktikat) ja 24 ak.t. iseseisvat tööd.
Maksumus — 2184 euro

Õppejõud:
Alla Pugatšjova — psühholoogiline rakenduskõrgharidus, psühholoog-praktik, süsteemsete lahenduste konstellöör
Jelena Parfjonova — psühholoogiline kõrgharidus, psühholoog
Ljudmilla Šturm — meditsiiniline kõrgharidus, lastearst
Ksenja Kordas — rakenduskõrgharidus, Tallinna tervishoiu kõrgkool, üldõendus
Doris Jaško — kõrgharidus, raamatupidaja-praktik
Anžela Melikhova — õigusteaduste doktor, jurist-konsultant
Jaana Palusaar  — RN MA — erakorralise meditsiini õde, intensiivõenduse spetsialist; Haridusteaduste magister (andragoogika)
Vassili Hromenkov — kõrgharidus, matemaatik-programmeerija
Jelena Varunina — spetsialist eelkooliealiste laste hariduse alal, omab enam kui 10 aastast kogemust loomingulises töös lastega.

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

 • Suhtlemispsühholoogia perekonnas, lapsehoidja professionaalne käitumiseetika, sotsiaalsed kontaktid.
 • Lapsehoidmise meditsiinilised aspektid.
 • Arendavad mängud
 • Kombeõpetus ja eetika
 • Koostöö lastevanematega
 • Igapäevased lapse tegevused vastavalt eale, nende kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine
 •  Lapse tervise edendamine
 • Lapse füüsiline, emotsionaalne ja sotsiaalne areng.
 • Lapsed ja kunst
 • Lapse tervist ohustavad tegurid
 • Erivajadustega lapse hooldamine
 • Lastehaigused. Haige imiku ja väikelapse hooldamine ning põetamine
 • Esmaabi andmine lastele.
 • Lapse väärkohtlemine
 • Kodused majapidamistööd
 • Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine
 • Toidu valmistamine ja laste toitmine. Laste tänapäevase toitmise eripära.
 • Tööõigus
 • Finantsküsimused
 • Lapse õigused, lastekaitse

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=2053

REGISTREERIMINE

PartneridFacebook