EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

LAPSEHOIDJA / LASTEAIAÕPETAJA ASSISTENDI KOOLITUS

Sihtgrupp: kursus on mõeldud neile, kes soovivad  iseseisvalt osutama lapsehoidja teenust või sooritada lapsehoidja kutsestandardi tase 4 kutseeksamit.
Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena õppija on suuteline iseseisvalt osutama lapsehoidja teenust
ja omab vajalikke teadmisi lapsehoidja kutsestandardi tase 4 kutseeksami sooritamiseks.

Kursuse kestvus — 284 ak.t. (260 ak.t. auditoorse teoreetilise ja praktilise töö tunnid ning 24 ak.t iseseisvat tööd)
Maksumus — 2496 euro
Koolitajad:
Jelena Parfjonova — psühholoogiline kõrgharidus, psühholoog
Doris Jaško — kõrgharidus, raamatupidaja-praktik
Angela Melikhova — õigusteaduste doktor, jurist-konsultant
Jaana Palusaar  — RN MA — erakorralise meditsiini õde, intensiivõenduse spetsialist; Haridusteaduste magister (andragoog)
Eva Raud – rakenduskõrgharidus, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Tatiana Maksimenko — pedagoogiline kõrgharidus

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

 • Suhtlemispsühholoogia perekonnas, lapsehoidja professionaalne käitumiseetika, sotsiaalsed kontaktid.
 • Lapsehoidmise meditsiinilised aspektid.
 • Arendavad mängud
 • Kombeõpetus ja eetika
 • Koostöö lastevanematega
 • Igapäevased lapse tegevused vastavalt eale, nende kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine
 • Lapse tervise edendamine
 • Lapse füüsiline, emotsionaalne ja sotsiaalne areng.
 • Lapsed ja kunst
 • Lapse tervist ohustavad tegurid
 • Erivajadustega lapse hooldamine
 • Haige imiku ja väikelapse hooldamine ning põetamine
 • Esmaabi andmine lastele.
 • Lapse väärkohtlemine
 • Kodused majapidamistööd
 • Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine
 • Toidu valmistamine ja laste toitmine. Laste tänapäevase toitmise eripära.
 • Tööõigus
 • Finantsküsimused
 • Lapse õigused, lastekaitse

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=2053

REGISTREERIMINE

PartneridFacebook